کاهش بروز بیماری های مزمن با این نکات

 چگونه می توان باعث کاهش بروز بیماری های مزمن شد؟ یکی از عواملی که در ایجاد بیماری های مزمن نقش دارد، اضافه وزن و چاقی است. تغذیه ی مناسب و اصولی میتواند در جلوگیری از بیماری های مزمن نقش آفرین باشد.

ادامه خواندن “کاهش بروز بیماری های مزمن با این نکات”